Тема на сбирката - Запознаване с биографията и творчеството на Михаел Енде

22.10.2012 09:14

Днес 22.10.2012г. ще се запознаем освен с биографията на М. Енде и с "Приказка без край" и ............... Чакам Ви!

—————

Назад


За връзка

Colorsandlines

96 СОУ "Лев Николаевич Толстой"
гр. София